Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Kontakti:

E-pasts: pasakuskola@gmail.com

Tel.Nr.: +37126573238 

Of.mājas lapa: www.pasakuskola.lv

Facebook lapa: https://www.facebook.com/PasakuSkola

Telegram kanāls: https://t.me/pasakuskola

 “Meža zvēru Ziemassvētki”.
Bērnu grāmatā ir psiholoģiska meditatīvā pasaka, jautājumi diskusijai un pasaku terapijas uzdevumi ar piezīmēm bērna iekšējo resursu apzināšanai un personības stiprināšanai. Iegādāties var mūsu internetveikalā >>>

Izglītības programma "Pasaku terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem" 2024-2025

Posted 24. gada 6. May

Aicinam visus interesentus, neatkarīgi no dzīvesvietas, profesijas un ticības, kam patīk brīnumu pasakas, kas tic brīnumiem, kas vēlas apgūt un izmantot pasaku terapijas metodi savā dzīvē savu personīgo jautājumu risināšanai vai profesionālajā sfērā, apgūt pilno pasaku terapijas izglītības programmu "Pasaku terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem". Priekšzināšanas un pieredze ar programmu saistītā jomā nav nepieciešama. 

Par neformālās izglītības programmu

"Pasaku terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem"

 

Izglītības programmas īstenošanas valoda: latviešu.

Izglītības programmas norise: 2024.gada jūnijs - 2025.gada decembris.

Mācību process: vienu reizi mēnesī (sestdien) no plkst.10.00 līdz 15.00.

Apliecinājums par apgūto programmu: ir paredzēts.

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS SATURS (lejuplādēt var zemāk)

1.modulis. Pasaku terapija kā vissenākā psiholoģiska un pedagoģiska metode.

1) Ievads pasaku terapijā.

2) Pasaku terapijas metodes un paņēmieni.

3) Pasaku struktūra un galvenās funkcijas.

4) Pasaka kā bērna audzināšanas un attīstīšanas instruments.

2.modulis. Pasaka kā terapietiskas prakses instruments.

1) Didaktiskās pasakas.

2) Psihokoriģējošās pasakas.

3) Terapeitsikās pasakas.

4) Meditatīvās pasakas.

3.modulis. Brīnumpasaku simbolisms.

1) Brīnumpasaku simbolu valoda (Tēli, simboli un zīmes dažādu tautu pasakās un mītos).

2) Brīnumpasaku tulkošana (Pasaku simbolisms literārajās pasakās).

3) Vīriešu un sieviešu arhetipi pasakās.

 

4.modulis. Pasaku terapija pedagoģiskajā darbā.

1) Pasaku terapija matemātikā.

2) Pasaku terapija logopēdijā (bērna runas attīstīšanā).

 

 

5.modulis. Dažādu  mākslas terapijas virzienu apvienošana.

1) Asociatīvās metaforiskās kārtis.

2) Leļļu terapija.

3) Spēļu terapija.

4) Praktikums.

6.modulis. Projektīvā psihodiagnostika pasaku terapijā.

1) Ievads projektīvajā psihodiagnostikā.

2) Grafiskās projektīvās metodes.

3) Pasaka kā diagnostika.

 

7.modulis. Pasaku terapija pašizziņas attīstīšanā, nākotnes modelēšanā un dzīves jēgas meklēšanā dažādās krīzes situācijās.

1) Pasaku terapija pašizziņas attīstīšanā un nākotnes modelēšanā (dziedinošas pasakas).

2)  Pasaku terapija kā atbalsts krīzes situācijās (darbs ar zaudējumiem, nāve bērna acīm).

 

 

Pēc veiksmīgās 1,5 gada kursa pabeigšanas jūs saņemsiet skaistu apliecību par to, ka esat apguvuši neformālās izglītības programmu "Pasaku terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem" un būsiet tiesīgi pielietot iegūtās zināšanas savā ģimenē vai profesionālajā jomā.

Reģistrējieties izglītojošai pasaku terapijas programmai un kļūstiet par pasakainu speācilistu. 

Fields marked with * are required.
Maksa par visu kursu: 1440,- EUR (ieskaitot PVN), maksājot līdz 10.jūnijam - 1340, - EUR
Maksa par vienu semināru (vienreiz mēnesī): 80,- EUR (ieskaitot PVN)
Studenti, kuri pabeidza un apmaksāja visu izglītības programmu 2021. un 2022.gadā, bet nesaņēma izglītību apliecinošu dokumentu, drīkst pievienoties šai jaunai grupai bezmaksas un kārtot gala eksāmenu jebkurā sev ērtajā laikā (no š.g. jūnija līdz decembrim), iepriekš vienojoties ar izglītības programmas īstenotāju Kristīni Deņisovu caur e-pastu pasakuskola@gmail.com
Studenti, kuri pātrauca mācību procesu, iepriekš brīdinot lektori, drīkst atsākt mācības bez papildus maksas un turpināt maksāt sākot ar to nodarbību, no kuras izstājās.
Studenti, kuri pārtrauca mācību procesu bez iepriekšējās brīdināšanas, var atsākt mācības no sākuma un ar pilnu samaksu.

Mācīsim bērniem mīlestību, tikumu un kultūru no tautu pasakām ar prieku, dziļu pietāti un cieņu pret mūsu senčiem, kuri atstāja mums tik vērtīgu mantojumu.